Dr. İsmail Şahin

Doğum yeri ve Tarihi : Çorum,1970
Eğitim : Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim Seminer ve Konferanslar : Hemodiyaliz Eğitimi (Ankara Başkent Universitesi Tıp Fakültesi), Alternatif Tıp ve Akupunktur Eğitimi, Aile Hekimliği Eğitimi
Üyelikler: Muğla Tabipler Odası