Kurumsal

Kalite Sistemimiz

Ahu Diyaliz Merkezi Kalite Yönetimi

Amacımız, Ahu Diyaliz Merkezi’nde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ‘ na uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları ölçütünde kalite yönetim birimi kontrolünde hizmetlerini yürütmektedir. Bu hedefle kalite yönetim direktörü liderliğinde kalite birim sorumluları görevlendirilmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. Kalite birimi organizasyon şemamız şu şekildedir: